nuotekos

nuotekos
nuotekos statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žmogaus buityje, ūkinėje ar gamybinėje veikloje naudotas ir papildomai užterštas, taip pat į teritorijas patenkantis kritulių vanduo, kurį naudotojas arba teritorijos savininkas, naudotojas ar valdytojas tam skirtais inžineriniais įrenginiais išleidžia į gamtinę aplinką arba kitiems asmenims priklausančią nuotekų surinkimo sistemą. atitikmenys: angl. aqueous waste; black water; blackwater; effluent water; effluents; flow of waste; sewage flow; sewage water; waste effects sullage; waste water vok. Abflußwasser, n; Abwasser, n; Schwarzwasser, n rus. сточные воды; фекальные воды; черные воды

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nuotekos — núotekos dkt. Buiti̇̀nės, gamýbinės núotekos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuotekos — statusas Aprobuotas sritis karo inžinerija apibrėžtis Buityje, pramonėje, žemės ūkyje ar kitiems tikslams naudotas vanduo, taip pat kritulių ir kitas tekantis vanduo, surenkamas nuo dirbamosios žemės ir sutvirtintų paviršių. Nuotekomis taip pat… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nuotekos — statusas Aprobuotas sritis komunalinis ūkis apibrėžtis Buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas vanduo, taip pat kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto plovimo, išskyrus vandenį iš žemės ūkio naudmenų ir žaliųjų plotų)… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nuotekos — statusas T sritis chemija apibrėžtis Vandens ir teršalų mišinys, šalinamas gamyboje ar buityje. atitikmenys: angl. aqueous waste; effluent water; effluents; flow of waste; sewage; sewage flow; sullage; waste effects; waste water rus. сточные воды …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • labai mažai užterštos gyvulininkystės ūkio paviršinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Kritulių vandens nuotekos nuo gyvulininkystės ūkio pastatų stogų ir kitos paviršinės nuotekos, kurių užterštumas pagal BDS₅ ne didesnis kaip 15 mgO₂/l. ryšiai …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • užterštos gyvulininkystės ūkio paviršinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Mėšlo šalinimo lauko aikštelių ir kelių bei kitos gyvulininkystės ūkio gamybinės nuotekos, kurių užterštumas pagal BDS₅ iki 500 mgO₂/l ir didesnis. ryšiai:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kiaulininkystės ūkio gamybinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Kiaulidžių technologinių įrenginių plovimo, kiaulių maudymo, patalpų ir mėšlinų paviršių valymo nuotekos ir srutos. atitikmenys: rus. свиноводческие… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mažai užterštos gyvulininkystės ūkio paviršinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Gyvulininkystės ūkio vidaus kelių ir aikštelių nuotekos, kurių užterštumas pagal BDS₅ ne didesnis kaip 150 mgO₂/l. atitikmenys: rus. слабо загрезненные… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • buitinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis vanduo apibrėžtis Nuotekos, kurios susidaro namų ūkyje naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.). Prie buitinių nuotekų priskiriamos ir nuotekos,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gyvulininkystės ūkio gamybinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Gyvulių pastatų technologinių įrenginių plovimo, gyvulių maudymo, patalpų ir mėšlinų paviršių valymo nuotekos ir srutos. atitikmenys: rus. животноводческие… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”